CÔNG TY TNHH MTV THÀNH LIÊN QUẢNG TRỊ

Người đại diện: Ông Phan Văn Thất

Địa chỉ: 37 Ông ích Khiêm, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

GPKD số 3200707338 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp ngày 25/03/2020

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: số 301/2020/GPHK do sở giao thông vận tải Tỉnh Quảng Trị cấp lần thứ 1 ngày 05/05/2020

Copyright © 2023 VeXeRe – All Rights Reserved

Copyright © 2021 VeXeRe – All Rights Reserved